ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE     >>>     Click 

 

 

 

โหลดไฟล์ปลดล็อค  Google Account 

เลือกเฉพาะรุ่น

iris 515                   >>>                  CLICK

iris 550                   >>>                  CLICK

iris 600                   >>>                  CLICK

iris 750                   >>>                  CLICK

iris A1                    >>>                  CLICK

iris A2                            >>>                          CLICK