ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE     >>>     Click 

 

 

 

รุ่น เวอร์ชั่น ไฟล์ โหลด
       
SM-G523G DXU1APL1 v6.0.1 Full Download
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE     >>>     Click 

 

 

 

ไฟล์แฟรช

 

ฺSM-B109H (Lock)                                  >>>                               Download

 

 

ไฟล์ปลดล็อค

 

SM-B109H (Z3X)                                     >>>                              Download

SM-B109H (Z3X_Drirect_Unlock)            >>>                              Download

 

SM-B109H (ODIN)                                    >>>                             Download 

 

Driver + หน้าโปรแกรม

 

SM-B109H (ใช้ร่วมกับ Sup3)                     >>>                             Download

Odin3_v3.10.7                                         >>>                             Download  

 

วิธีปลดด้วยการเขียน ไฟล์ NV

Unlock by Z3X

 

 ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE     >>>     Click 

 

 

 

ไฟล์ทำไทยเครื่องนอกที่มีไทยอยู่ในรอม (อัพผ่าน ODIN)

 * เมื่ออัพไปแล้วจะมีไทย ถาวร reset หรือ wipe data ก็จะมีไทยตลอด

 

ุรุ่น แฟรชด้วย โหลด เก่า - ใหม่
       
GT-I9192 ODIN DOWNLOAD  

GT-I9195

ODIN

Download

 

GT-I9505

ODIN

Download

 
SM-A310F ODIN  DOWNLOAD   
SM-A510F ODIN  DOWNLOAD  
SM-G7105 ODIN DOWNLOAD  
SM-J110G ODIN DOWNLOAD  
SM-J320G ODIN DOWNLOAD  
SM-T215 ODIN DOWNLOAD  
SM-T310   ODIN DOWNLOAD  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วิธีแฟรช และ โปรแกรม               >>>                Download