ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE     >>>     Click 

 

 

 

โปรแกรมที่ใช้แฟรช โดยไม่ใช้กล่องแฟรช  ชื่อ   ODIN  

 

ลง Driver  Kies ,Kies3  ให้เรียบร้อยก่อน     >>>    Download

 

มีให้เลือกหลายรุ่นขึ้นอยู่กับความเก่าใหม่ของรุ่นที่จะแฟรช ดังนี้

 

 

Odin3v1.83             >>>          Download

 

Odin3v1.85             >>>          Download

 

Odin3v1.87             >>>          Download

 

Odin3v3.04             >>>          Download

 

Odin3v3.06             >>>          Download

 

Odin3v3.07             >>>          Download

 

Odin3v3.09             >>>          Download

 

Odin3v3.10.0          >>>          Download

 

Odin3v3.10.5          >>>          Download

 

Odin3v3.10.6          >>>          Download

 

Odin3v3.10.7          >>>          Download

 

วิธีการแฟรชรับชมได้จาก  VDO  ด้านล่าง

 

 

 

วิธีเลือกไฟล์ใส่ในช่อง Odin แบบต่างๆ (แบบรอมเดี่ยว และ รอมเต็ม)

 

 การแฟรชแบบไฟล์เดี่ยว

 การแฟรชแบบไฟล์เดี่ยว

 

การแฟรชแบบไฟล์ศูนย์

 

การแฟรชแบบไฟล์ศูนย์

 

 

การแฟรชแบบไฟล์  Root

 

การแฟรชไฟล์  Root