ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE     >>>     Click 

 

 

 

 รอมศูนย์

ชื่อรุ่น เวอร์ชั่น แฟรชด้วย โหลด เก่า - ใหม่
Smart 3.5  112 Research Download Download  
Smart 3.5  128 Research Download Download  
Smart 3.5  137 Research Download Download  
Smart 3.5  2.0.3 (2015) Research Download Download  

      ปล.วิธีอัพ Smart 3.5 2.0.3 (2015) ต้องปิดเครื่องให้สนิท ใส่แบต กดปุ่มเปิดค้าง 4 วิ 

           ก่อนถึงจะกดเพิ่มเสียง เสียบสาย ทำพลาดจังหวะไม่วิ่งนะ เออ)

 

ชื่อรุ่น เวอร์ชั่น แฟรชด้วย โหลด เก่า-ใหม่
Smart 3.5 Touch Plus v07 (Lock) Research Download Download New !!

            (ฺBoot key ปิดเครื่องให้สนิท กด Start ที่หน้าโปรแกรม ,ที่เครื่อง กดปุ่ม ลดเสียง+ปุ่มเปิดปิด นับในใจ 1-6 เสียบสาย USB) 

 

ชื่อรุ่น เวอร์ชั่น แฟรชด้วย โหลด เก่า-ใหม่
Smart 3.5 Touch Plus v09 SDCARD Download New !!
Smart 3.5 Touch Plus v09 Research Download Download New !!

           (ฺBoot key ปิดเครื่องให้สนิท กด Start ที่หน้าโปรแกรม ,ที่เครื่อง กดปุ่ม ลดเสียง+ปุ่มเปิดปิด นับในใจ 1-6 เสียบสาย USB)

 

ชื่อรุ่น เวอร์ชั่น แฟรชด้วย โหลด เก่า-ใหม่
         
Lenovo A1000m S458 Research Download Download New !!
Lenovo A2010-a S208 SP flash tool Download  
Lenovo A2010-a(Unlock FRP) All SP flash tool Download  
Smart 4.0 11  SP flash tool Download  
Smart 5.0 Slim 07 SP flash tool Download  
Smart MAX 4.0 1.1.1 Research Download Download  
Smart MAX 4.0 Fix Error 1.1.1 Research Download Download  
Smart 4G PLUS --- QUALCOMM Download  
Smart 4G Speedy Original 16 SDCARD Download  
Smart 4G Speedy Original 16 SP Flashtool Download New !!
Smart 4G Speedy plus Original 03 SP Flashtool Download New !!
Smart 4G Speedy Plus Fix TWRP Error 03 Fastboot Mode Download  New !!
Smart 4G Speedy 5.0 Original 23 SP Flashtool Download New !!
Smart 4G Speedy 5.0 Plus Original 12 SP Flashtool Download New !!
Smart MAX Plus Original 1.0.3 Research Download Download  
Smart MAX PLUS Downgrade Fix Error 1.0.3 Research Download Download New !!

 

(ฺMax,Max Plus Boot key ปิดเครื่องให้สนิท กด Start ที่หน้าโปรแกรม,ที่เครื่อง กดปุ่ม เพิ่มเสียง+ปุ่มเปิดปิด นับในใจ 1-6 เสียบสาย USB)

 

Smart MAX Plus Original (Lock)  เวอร์ชั่น   1.1.2 (SDCARD)      >>>        Download               New !!

 

Smart 7.0                          เวอร์ชั่น          V1            >>>                          Download

Smart 7.0                          เวอร์ชั่น          V2            >>>                          Download

 

Super 1              เวอร์ชั่น      Reset               >>>                                   Download

Super 2              เวอร์ชั่น      Reset               >>>                                   Download

 

Super 3              เวอร์ชั่น  07                        >>>                                   Download

Super 3              เวอร์ชั่น  1.1                       >>>                                   Download

Super 3              เวอร์ชั่น  1.4                       >>>                                   Download 

(Boot key กด # ,กด start ที่หน้าโปรแกรม แล้ว เสียบสาย ,ใส่แบต) 

 

True beyond 3G   (SDCARD)            >>>                         Download

TAB GEN ME        เวอร์ชั่น  14                     >>>                                  Download