ไฟล์แฟรช และ โปรแกรม ต่างๆ (เฉพาะผู้ลงทะเบียนรายปี)

  • ลงทะเบียนได้ทุกช่องทางการติดต่อ (ในเวลาทำการ)
  • ลงทะเบียนรายปี  2,900 บาท /ปี
  • สามารถเข้าใช้งานโหลดไฟล์ต่างๆได้ตลอด  24 ชม.
  • สงวนสิทธิ์ให้โหลดได้เฉพาะไฟล์ที่ทางเว็บจัดทำไว้ให้เท่านั้น.
  • ไม่อนุญาติให้นำ ID ที่ลงทะเบียนไปแจก หรือ จำหน่าย ต่อ.
  • สงวนสิทธิ์เลิกให้บริการแก่สมาชิกที่ทำผิดกฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

ไฟล์ และ โปรแกรม ต่างๆเหมาะกับ ผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการเลือกใช้ หากสมาชิกท่านใดนำไปใช้อย่างไม่ถูกวิธี

อันเป็นเหตุให้เครื่อง ค้าง ดับ และ อื่นๆ ทางเว็บ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

*  หากท่านต้องการลงทะเบียน หรือ ติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่   >>    คลิ๊กที่นี่