ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE     >>>     Click 

 

 

 

Driver SPD

 

SC7701 , SC7702  (Sup3)                              >>>>                               Download

 

SC7701-SC7702-SC7710G-SC7715-SC7730-SC8815-SC8830-SC9610-SC9620 

(Smart 3.5 , Smart 3.5 Touch, Smart MAX , ....)               >>>>             Download

 

 

โปรแกรมแฟรช SPD

 

Research Download v4.0                                 >>>                                Download