ไฟล์แฟรชศูนย์  ASUS (อัพผ่านเมม)

 

* รอมรุ่นต่างๆของ ASUS                     >>>              Download 

วิธีเลือกเข้าสู่หน้าโหลดรอม 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

** ค้นหาไฟล์แฟรชรุ่นที่ต้องการ            >>>               ค้นหารอม

 

วิธีค้นหา Driver

 

 ค้นหา Driver รุ่นที่ต้องการ              >>>                ดูวิธีจากรูปด้านล่าง

ค้นหา Driver

 

 

วิธีค้นหารอมศูนย์รุ่นที่ต้องการ

 

ค้นหาไฟล์แฟรช

 

ค้นหาไฟล์แฟรช

 

ค้นหาไฟล์แฟรช

 

วิธีดูเวอร์ชั่นเครื่อง (อาจจะดูได้ที่ Droidboot หรือ Recovery)

วิธีดูเวอร์ชั่น

 

ค้นหาไฟล์แฟรช