ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE     >>>     Click 

 

 

 

ไฟล์แฟรช

 

ชื่อรุ่น เวอร์ชั่น แฟรชด้วย โหลด
       
601 bird --- SP FlashTool  Download 
703 Dual ET-Q8-V2.0    Download 
 705 gold 16GB  --- SP FlashTool  Download 
 705 gold1 DM 16gb  v12A SP FlashTool  Download 
A555   v02  SP FlashTool Download 
I-05 Candy v004  SP FlashTool  Download 
I-05 top --- SP FlashTool Download
I-05 top Fix camera SP FlashTool Download
I-05 v1 SP FlashTool Download
I-17 Fast Fix camera SP FlashTool Download
 I-17 fast+ ---  SP FlashTool Download 
I-17 perfect new --- SP FlashTool Download 
I-18N5 V05 SP FlashTool Download 
I-27 --- SP FlashTool Download 
I-27J --- SP FlashTool Download 
I-401 Plus ---  SP FlashTool Download 
I-401 Plus V1.05 SP FlashTool Download 
I-401 Plus V1.07 SP FlashTool Download 
I-401 Plus V1.09 SP FlashTool Download 
I-401 C  --- SP FlashTool Download 
I-401 G   --- SP FlashTool Download 
I-401 P  --- SP FlashTool Download 
 I-401 Plus+  v003 SP FlashTool Download 
I-401 Plus one v02 SP FlashTool Download
 I-402A2  ---  SP FlashTool Download 
 I-402SAEP  ---  SP FlashTool Download 
 I-405 Quad core  --- SP FlashTool  Download 
 I-405A  ---  SP FlashTool Download 
 I-405 Pro  ---  SP FlashTool Download 
 I-502 v1.08   SP FlashTool Download 
 I-512 Special  ---  SP FlashTool Download 
I-512 Glass --- SP FlashTool Download
 I-512 Glass new  ---  SP FlashTool Download 
 I-512 Oishii  ---  SP FlashTool Download 
 I-512 v3  SP FlashTool Download 
 I-515 A8 ---   SP FlashTool  Download
I-515 A8 NEW --- SP FlashTool Download
 I-515 sunny  --- SP FlashTool Download
 I-551  --- SP FlashTool Download
 I-551 Grand5  --- SP FlashTool Download
 I-552 happy  --- SP FlashTool Download
 I-552 Happy+  --- SP FlashTool Download
 I-552 Quad core  --- SP FlashTool Download
 I-552 Special new  --- SP FlashTool Download
I-552 mango  V1.01  SP FlashTool Download 
I-552 mango  V1.03  SP FlashTool Download 
I-552 mango   V1.04  SP FlashTool Download 
I-552 mango   V1.05  SP FlashTool Download
I-552 mango V1.06 SP FlashTool Download
I-552 mango V1.08 SP FlashTool Download
I-552 mango gold NEW SP FlashTool Download
I-552 mango S --- SP FlashTool Download
 I-553 ---   SP FlashTool Download 
I-612 E5   SP FlashTool Download
I-612 E5 v03 SP FlashTool Download
I-612 E5 XIN SP FlashTool Download
I-612 E8 --- SP FlashTool Download
I-612R --- SP FlashTool Download
I-615 --- SP FlashTool Download
 iTAB 703Q  --- SP FlashTool Download
iTAB 705 Gold เบอร์บอร์ดKT07C F4 V02 SP FlashTool Download
 iTAB 705S ---  SP FlashTool Download
 iTAB 601 Star ---  SP FlashTool Download
iTAB 601 Star TP SP FlashTool Download
iTAB 703 dual   ET Q8 V1.5 SP FlashTool Download
 iTAB 703 dual  ET Q8 V1.6 1.7H  SP FlashTool Download
 iTAB 703 dual  ET Q8 V2.0  SP FlashTool Download
iTAB 705 Sam ---  SP FlashTool Download
 iTAB 705D 8G ---  SP FlashTool  Download
iTAB 705D (แก้โทรไลน์แล้วจอกลับหัว) SP FlashTool Download
iTAB705D KT07 MB V13 SP FlashTool Download
iTAB705D KT07 MB V18(JB) SP FlashTool Download
iTAB705D KT07 MB V18 KITKAT   SP FlashTool Download
iTAB705D  KT07B MB V2.1 SP FlashTool Download
iTAB705D  KT07C 20150330 SP FlashTool Download