ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE     >>>     Click 

 

 

 โหลดรอมศูนย์ LAVA

 

Iris Grand           >>>          เวอร์ชั่น            S110    ,    S116

Iris 353                      >>>               เวอร์ชั่น                S106     ,      S113 

Iris 354                      >>>               เวอร์ชั่น                S106     ,      S109 

Iris 360                      >>>               เวอร์ชั่น                S103R   ,     S106     ,      S108     ,     S111     ,      S104R   ,      S108R

Iris 405+                    >>>               เวอร์ชั่น                S114

Iris 456                      >>>               เวอร์ชั่น                S114

Iris 500                      >>>               เวอร์ชั่น               S108

Iris 505                      >>>               เวอร์ชั่น               S106

Iris 510                      >>>               เวอร์ชั่น               S108     ,      S109      ,     S116 L     ,    S119

Iris 512 (VolTE)         >>>               เวอร์ชั่น               S107            New !!

Iris 515                      >>>               เวอร์ชั่น               S106

Iris 550                      >>>               เวอร์ชั่น               S102 L   ,     S107

Iris 560 (VolTE)         >>>               เวอร์ชั่น             S110    ,     S111      New !! 

Iris 565 (VolTE)         >>>               เวอร์ชั่น             S110            New !!

Iris 600                      >>>               เวอร์ชั่น               S111     ,   S107     ,     S112

Iris 700                      >>>               เวอร์ชั่น               S115     ,     S117 L

Iris 708                      >>>               เวอร์ชั่น               S129

Iris 750                      >>>               เวอร์ชั่น               S105

Iris 755 (VolTE)         >>>               เวอร์ชั่น               S105                New !!

Iris 800                      >>>               เวอร์ชั่น               S112

Iris 810                      >>>               เวอร์ชั่น               S103

Iris 870 (VolTE)         >>>               เวอร์ชั่น               S108    ,    S122       New !!

Iris Star                      >>>               เวอร์ชั่น                S120    ,    S122

Iris A1                        >>>               เวอร์ชั่น               S109

Iris A2                        >>>               เวอร์ชั่น               S109     ,     S115

AIS W1                       >>>               เวอร์ชั่น               S110 L   ,    S116

AIS W3                       >>>               เวอร์ชั่น               S106      ,    S112

AIS W3 (แก้ภาพกลับหัวจากการนำเครื่องเวอร์ชั่น S108 มาปลดด้วยไฟล์ปลด S106)   >>>    FIX LCD   

 

AIS OLA POP G206      >>>               เวอร์ชั่น              S7011B 

 

* ไฟล์   Factory Reset    AIS W1 , W3 CPU SPD SC7702  (แก้อาการค้าง , ติดล๊อครหัส)

 

AIS W1                        >>>                Download

AIS OLA POP G206      >>>                Download

TWZ W56                     >>>                 Download     New !!