วิธการเลือกใส่ไฟล์ Root

 

โปรแกรม Odin ในภาพ           >>>          Download

 

ไฟล์ Root ตรงรุ่น สำหรับเครื่องเวอร์ชั่นต่างๆ

 

*  การ  Root  มีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกใช้ไฟล์

 

ปล.ก่อนทำการ  Root  กรุณากด *#1234# แล้วถ่ายรูปเวอร์ชั่นรอมเดิมเก็บทุกครั้ง

 

GT - I

 

GT-I9190       KOT49H.I9190UBUCNG1        เวอร์ชั่น             4.4.2               >>>               Download

GT-I9192       KOT49H.I9192DDUCNL1            เวอร์ชั่น             4.4.2               >>>               Download

GT-I9192       KOT49H.I9192UBUCNK1            เวอร์ชั่น             4.4.2               >>>               Download

GT-I9192       JDQ39.I9192XXUBND2               เวอร์ชั่น             4.4.2               >>>               Download

GT-I9195       KOT49H.I9195XXUCNH5            เวอร์ชั่น             4.4.2               >>>               Download

GT-I9200       KOT49H.I9200XXUDNF3             เวอร์ชั่น             4.4.2               >>>               Download

GT-I9300       JZO54K.I9300XXELLC                 เวอร์ชั่น             4.1.2               >>>               Download

GT-I9300I   KTU84P.I9300IZHUBNH3                เวอร์ชั่น             4.4.4               >>>               Download

GT-I9300T   IMM76D.I9300TDUBLH1                เวอร์ชั่น             4.0.4               >>>               Download

GT-I9305       KTU84P.I9305XXUFNL1               เวอร์ชั่น             4.4.4               >>>               Download

GT-I9305       JRO03C.I9305ZHALI8                  เวอร์ชั่น             4.1.1               >>>               Download

GT-I9305N   KTU84P.I9305NXXUFNI4               เวอร์ชั่น             4.4.4               >>>               Download

GT-I9305T   JRO03C.I9305TDVALI6                   เวอร์ชั่น             4.1.1               >>>               Download

GT-I9500       JZO54K.I9300XXELLC                  เวอร์ชั่น             5.0.1               >>>               Download

GT-I9505       LRX22C.I9505VJUHOK1                เวอร์ชั่น             5.0.1               >>>               Download

GT-I9505       LRX22C.I9505XXUHOJ2                เวอร์ชั่น             5.0.1               >>>               Download

GT-I9505G     JWR66V.S014.130801                   เวอร์ชั่น             4.3                  >>>               Download

 

 

GT - N

 

GT-N5100       KOT49H.N5100XXDNH3                เวอร์ชั่น             4.4.2               >>>               Download

GT-N5110       KOT49H.N5110XXDNF1                 เวอร์ชั่น             4.4.2               >>>               Download

GT-N5120       KOT49H.N5120XXDNH3                 เวอร์ชั่น             4.4.2               >>>               Download

GT-N7100       KOT49H.N7100XXUFNI1                 เวอร์ชั่น             4.4.2               >>>               Download

GT-N7100T     KOT49H.N7100TDOUFNE2             เวอร์ชั่น             4.4.2               >>>               Download

GT-N7102       JRO03C.N7102ZCALK8                    เวอร์ชั่น             4.1.1               >>>               Download

GT-N7105       KOT49H.N7105XXUFNH1                 เวอร์ชั่น             4.4.2               >>>               Download

GT-N7105T     JRO03C.N7105TDVALK3                   เวอร์ชั่น             4.1.1               >>>               Download 

GT-N8000       KOT49H.N8000XXUDNH2                 เวอร์ชั่น             4.4.2               >>>               Download

 

 

GT - P

 

GT-P3100       IML74K.P3100XWALD2                    เวอร์ชั่น             4.0.3               >>>                Download

GT-P3110       IML74K.P3110XXALD4                     เวอร์ชั่น             4.0.3               >>>                Download

GT-P3113       IMM76D.P3113UEBLH2                    เวอร์ชั่น             4.0.4               >>>                Download

GT-P5100       IML74K.P5100XXALD7                     เวอร์ชั่น             4.0.3               >>>                Download

GT-P5110       IML74K.P5110XWALD2                    เวอร์ชั่น             4.0.3               >>>                Download

GT-P5200     KOT49H.P5200XXUBNH2           เวอร์ชั่น        4.4.2            >>>           Download

GT-P5210     KOT49H.P5210XXUBNH1           เวอร์ชั่น        4.4.2            >>>           Download

GT-P5220     KOT49H.P5220XXUBNH2           เวอร์ชั่น        4.4.2            >>>           Download

 

 

SM- A

 

SM-A300F       LRX22G.A300FXXU1BOK4          เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A300FU     LRX22G.A300FUXXU1BOJ5         เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A300G      LRX22G.A300GXXU1BOG1           เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A300H      KTU84P.A300HXXU1ANL5            เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

SM-A300M      LRX22G.A300MUBU1BOK1           เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A500F       LRX22G.A500FXXU1BOK2            เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A500FU     LRX22G.A500FUXXU1BOJ6           เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A500G       LRX22G.A500GXXU1BOJ2             เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A500H       LRX22G.A500HXXU1BOJ2             เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A500K       LRX22G.A500KKTU1BOK1             เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A500L       LRX22G.A500LKLU1BOH3             เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A500M       LRX22G.A500MUBU1BOK2            เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A500S       LRX22G.A500SKSU1BOH3             เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A700F       LRX22G.A700FXXU2BOJ6              เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A700FD     LRX22G.A700FDXXU1BOK1            เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A700H       LRX22G.A700HXXU1BOK1             เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A700K       LRX22G.A700KKTU1BOK3              เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A700L       LRX22G.A700LKLU1BOJ4               เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A700S       LRX22G.A700SKSU1BOH6              เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-A8000       LMY47X.A8000ZCU2AOK6              เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-A800F       LMY47X.A800FXXU1AOK6              เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-E500F       LMY47X.E500FXXU1BOJ1               เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-E500H       LMY47X.E500HXXU1BOK1              เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-E500M       KTU84P.E500MUBU1AOA2              เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

SM-E7000       KTU84P.E7000ZSU1AOB1                เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

SM-E7009       KTU84P.E7009KEU1AOA6                เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

SM-E700F       KTU84P.E700FXXU1AOB1                เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

SM-E700H       LMY47X.E700HXXU1BOL1               เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-E700H       KTU84P.E700HXXU1AOAA               เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

SM-E700M       KTU84P.E700MUBU1AOAA              เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

 

 

SM - G

 

SM-G360F       LRX22G.G360FXXU1BOJ2                เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-G360FY     LRX22G.G360FYXXU2BOI7               เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-G360G      LMY48B.G360GDXU1BOJ3                เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G360GY    LMY48B.G360GYUBU1BOJ1               เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G360T      LMY47X.G360TUVU1AOF9                เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G360T1    LMY47X.G360T1UVU1AOFA               เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G530F      KTU84P.G530FXXU1ANK2                 เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

SM-G530FZ    LRX22G.G530FZXXU1BOJ2                เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-G530H     KTU84P.G530HVJU1ANJ2                   เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

SM-G530M     KTU84P.G530MUBU1ANI4                  เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

SM-G530P     LMY47X.G530PVPU1AOI1                   เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G7102     KOT49H.G7102XWUBNH1                   เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-G7105     KOT49H.G7105XXUBNI2                     เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-G750F     KTU84P.G750FXXU1ANI1                    เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

SM-G750H    KTU84P.G750HXXU1ANI4                    เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

SM-G800F    KOT49H.G800FXXU1ANH2                   เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-G800H   KOT49H.G800HXXU1ANH4                   เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-G800M   KOT49H.G800MUBU1ANH3                  เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-G850F    LRX22G.G850FXXU2COI3                    เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-G850K    LRX22G.G850KKTU2COJ2                   เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-G850L    LRX22G.G850LKLU2COJ2                    เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-G850M    LRX22G.G850MUBU2COI2                   เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-G850S    LRX22G.G850SKSU2COJ2                    เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-G850W    LRX22G.G850WVLU1BOD7                  เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-G900F     LRX21T.G900FDXU1BOA2                   เวอร์ชั่น          5.0               >>>            Download

SM-G900F     LRX21T.G900FXXU1BOI4                     เวอร์ชั่น          5.0              >>>            Download

SM-G900FD   LRX21T.G900FDXXU1BOJ1                  เวอร์ชั่น          5.0               >>>            Download

SM-G900H     LRX21T.G900HXXU1BOAD                  เวอร์ชั่น          5.0               >>>            Download

SM-G900I      KOT49H.G900IDVU1ANC6                   เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-G900I      LRX21T.G900IZTU1BOJ2                     เวอร์ชั่น          5.0               >>>            Download

SM-G900K     LRX21T.G900KKTU1BOB1                    เวอร์ชั่น          5.0               >>>            Download

SM-G900L      LRX21T.G900LKLU1BOA1                    เวอร์ชั่น          5.0               >>>            Download

SM-G900M     LRX21T.G900MUBU1BOJ3                    เวอร์ชั่น          5.0               >>>            Download

SM-G900MD   LRX21T.G900MDUBU1BOH4                 เวอร์ชั่น          5.0               >>>            Download

SM-G900P      LRX21T.G900PVPU1BOA6                    เวอร์ชั่น          5.0               >>>            Download

SM-G900S      LRX21T.G900SKSU1BOA1                    เวอร์ชั่น          5.0               >>>            Download

SM-G900T      LMY47X.G900TUVS1FOJ4                    เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G900W8    LMY47X.G900W8VLU1COI4                  เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G9200      LMY47X.G9200ZHU2COJB                    เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G9208      LMY47X.G9208ZMU2COK8                    เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G9209      LMY47X.G9209KEU2COJA                     เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G920F      MMB29K.G920FXXU3DPBG                    เวอร์ชั่น          6.0.1            >>>            Download

SM-G920I      LMY47X.G920IDVU3DOJ6                      เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G920K      LMY47X.G920KKKU3COK2                     เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G920L       MMB29K.G920LKLU3DPB2                     เวอร์ชั่น          6.0.1            >>>            Download

SM-G920P       LMY47X.G920PVPU3BOJ7                      เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G920S       LMY47X.G920SKSU3COJ1                      เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G920T       LMY47X.G920TUVS3DOJC                      เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G920W8    LMY47X.G920W8VLU3BOK1                     เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G925F       MMB29K.G925FXXU3DPBK                      เวอร์ชั่น          6.0.1            >>>            Download

SM-G925I       LMY47X.G925IDVU2COGA                       เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G925K       MMB29K.G925KKKU3DPAD                      เวอร์ชั่น          6.0.1            >>>            Download

SM-G925L       MMB29K.G925LKLU3DPB2                       เวอร์ชั่น          6.0.1            >>>            Download

SM-G925P       LMY47X.G925PVPU3BOJ7                        เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G925S       MMB29K.G925SKSU3DPAC                       เวอร์ชั่น          6.0.1            >>>            Download

SM-G925T       LMY47X.G925TUVU3DOJ7                        เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G928C       MMB29K.G928CXXU2BPB8                       เวอร์ชั่น          6.0.1            >>>            Download

SM-G928F       LMY47X.G928FXXU2AOKB                        เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G928G       LMY47X.G928GUBU2AOK1                        เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G928I       LMY47X.G928IDVU2AOK2                          เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G928K       MMB29K.G928KKKU2BPAG                        เวอร์ชั่น          6.0.1            >>>            Download

SM-G928L       LMY47X.G928LKLU2AOK5                          เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G928P       LMY47X.G928PVPU2AOI6                          เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G928S       MMB29K.G928SKSU2BPAG                        เวอร์ชั่น          6.0.1            >>>            Download

SM-G928T       LMY47X.G928TUVU2COJ5                         เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-G930F       MMB29K.G930FXXU1APBF                         เวอร์ชั่น          6.0.1            >>>            Download

SM-G935F       MMB29K.G935FXXU1APBF                         เวอร์ชั่น          6.0.1            >>>            Download

SM-J5008       LMY47O.J5008ZMU1AOH2                          เวอร์ชั่น          5.1               >>>            Download

SM-J500F       LMY48B.J500FXXU1AOK2                           เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-J500FN     LMY48B.J500FNXXU1AOK2                         เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-J500G       LMY48B.J500GXXU1AOJ1                           เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-J500H       LMY48B.J500HXXU1AOI1                            เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-J500M      LMY48B.J500MUBU1AOJ1                            เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-J500Y       LMY48B.J500YXXU1AOI2                             เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-J7008       LMY47O.J7008ZMU1AOH5                           เวอร์ชั่น          5.1               >>>            Download

SM-J700F       LMY48B.J700FXXU1AOK2                            เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-J700H       LMY48B.J700HXXU1AOK5                           เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-J700M       LMY48B.J700MUBU1AOI2                           เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

 

 

SM - N

 

SM-N750       LMY47X.N750XXUDOK5                              เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N7502     JLS36C.N7502XXUANC4                              เวอร์ชั่น          4.3              >>>            Download

SM-N7505     LMY47X.N7505POUDOK2                             เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N7505     JSS15J.N7505ZHUAND2                              เวอร์ชั่น          4.3               >>>            Download

SM-N750K     LMY47X.N750KKTU1COJ3                            เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N750L     LMY47X.N750LKLU1COJ3                             เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N750S     LMY47X.N750SKSU1COJ3                            เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N900       LRX21V.N900XXUEBOA6                              เวอร์ชั่น          5.0              >>>            Download

SM-N9002      KOT49H.N9002ZNUENG4                            เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-N9002     LRX21V.N9002ZNUGOH4                              เวอร์ชั่น          5.0              >>>            Download

SM-N9005     LRX21V.N9005XXUGBOA5                            เวอร์ชั่น          5.0               >>>            Download

SM-N9006     KOT49H.N9006ZCUFNI1                              เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-N9006     LRX21V.N9006ZNUGOH2                              เวอร์ชั่น          5.0              >>>            Download

SM-N9007     JSS15J.N9007DIUBNA3                                เวอร์ชั่น          4.3              >>>            Download

SM-N9007     KOT49H.N9007ZHU3ANK2                            เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-N9008     KOT49H.N9008ZMUENG4                             เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-N9008     LRX21V.N9008ZMUGOH2                              เวอร์ชั่น          5.0              >>>            Download

SM-N900P     LRX21V.N900PVPUEOK2                              เวอร์ชั่น          5.0               >>>            Download

SM-N900S     LRX21V.N900SKSU0GOK3                            เวอร์ชั่น           5.0               >>>            Download

SM-N900T     LRX21V.N900TUVUFOB6                              เวอร์ชั่น          5.0               >>>            Download

SM-N900U     LRX21V.N900UZTUBOI1                               เวอร์ชั่น          5.0               >>>            Download

SM-N900W8     LRX21V.N900W8UBU2DOL1                        เวอร์ชั่น          5.0               >>>            Download

SM-N900W8     KOT49H.N900W8VLUCNB7                         เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-N9100       LMY47X.N9100ZCU1COK1                           เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N910C       LMY47X.N910CXXU2COJ5                           เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N910F       LMY47X.N910FXXS1COK2                           เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N910G      LRX22C.N910GDTU1BOK1                           เวอร์ชั่น          5.0.1            >>>            Download

SM-N910H      LMY47X.N910HXXU2COJ4                            เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N910K      LMY47X.N910KKTU2COJ5                             เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N910L      LMY47X.N910LKLU2COJ4                              เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N910P      LMY47X.N910PVPU4COJ6                             เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N910S       LMY47X.N910SKSU2COJ4                            เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N910T       LMY47X.N910TUVU2DOK2                           เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N900U       LMY47X.N910UXXU2COL2                           เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N910V       KTU84P.N910VVRU1ANI1                             เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

SM-N910W8     LMY47X.N910W8VLU1COK3                         เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N9150       LRX22C.N9150ZCU1BOJ4                             เวอร์ชั่น          5.0.1            >>>            Download

SM-N9150       KTU84P.N9150ZHU1ANL1                             เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

SM-N915F       LMY47X.N915FXXU1COK1                            เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N915FY     LMY47X.N915FYXXU1COK2                           เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N915G       LMY47X.N915GXXU1COL2                            เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N915G       LRX22C.N915GZTU1COK2                            เวอร์ชั่น          5.0.1            >>>            Download

SM-N915K       LMY47X.N915KKTU2COJ5                             เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N915L       LMY47X.N915LKLU2COJ4                              เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N915P       LMY47X.N915PVPS4COK2                             เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N915S       LMY47X.N915SKSU2COJ4                             เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N915T       LMY47X.N915TUVU2COK2                             เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N916K       LMY47X.N916KKTU2COJ5                              เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N916L       LMY47X.N916LKLU2COK1                              เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N916S       LMY47X.N916SKSU2COJ4                              เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N9200       LMY47X.N9200ZHU2AOKA                              เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N9208       LMY47X.N9208ZTU2AOK3                              เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N920C       MMB29K.N920CXXU2BPB9                             เวอร์ชั่น          6.0.1            >>>            Download

SM-N920G       LMY47X.N920GUBU2AOJ4                              เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N920I        LMY47X.N920IDVU2AOK6                              เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N920K       MMB29K.N920KKKU2BPAG                             เวอร์ชั่น          6.0.1            >>>            Download

SM-N920L       MMB29K.N920LKLU2BPB1                              เวอร์ชั่น          6.0.1            >>>            Download

SM-N920P       LMY47X.N920PVPU2AOI6                               เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-N920S       MMB29K.N920SKSU2BPAF                             เวอร์ชั่น          6.0.1            >>>            Download

SM-N920T       LMY47X.N920TUVU2COJ5                              เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

 

 

SM - P

 

SM-P355         LRX22G.P355XXU1AOJ1                                 เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-P550         LRX22G.P550XXU1AOJ1                                 เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-P555         LRX22G.P555XXU1AOJ1                                 เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-P600         LMY47X.P600UEUDOK1                                  เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-P600         KOT49H.P600XXUCNH3                                  เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-P601         LMY47X.P601XXUDOJ2                                   เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-P601         KOT49H.P601ZCUCNH1                                  เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-P602         KOT49H.P602JVUCND4                                   เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-P605         LMY47X.P605XXU1EOI5                                   เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-P605K       KOT49H.P605KKTUCNK3                                  เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-P605M      KOT49H.P605MUBUCNE3                                  เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-P605S       KOT49H.P605SKSUCND6                                  เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-P607T       LMY47X.P607TUVUBOI2                                   เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-P900        LRX22G.P900UBU0BOI1                                    เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-P901        LRX22G.P901UBU0BOI2                                    เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-P905        LRX22G.P905XXUABOK3                                   เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-P905M      LRX22G.P905MUBUABOJ1                                 เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

 

 

SM - T

 

SM-T310        KOT49H.T310XXUBNH3                                    เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T311        KOT49H.T311UBUBNH1                                    เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T311        KOT49H.T311XXUBNI2                                      เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T312        JDQ39.T312JVUAMK4                                       เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T315        KOT49H.T315XXUBNH1                                    เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T315T      JDQ39.T315TDVUAMK5                                    เวอร์ชั่น          4.2.2            >>>            Download

SM-T320       KOT49H.T320XXU1ANAI                                    เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T321       KOT49H.T321ZCU1AND2                                   เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T325       KOT49H.T325XXU1ANB7                                    เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T330       KOT49H.T330XXU1ANDA                                   เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T330NU    LMY47X.T330NUUEU1BOI1                               เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-T331        LMY47X.T331XXU1BOJ1                                   เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-T331C      KOT49H.T331CZCU1ANF1                                เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T332        KOT49H.T332JVU1AND6                                  เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T335        KOT49H.T335XXU1ANE1                                  เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T335K      LMY47X.T335KKTU1BOG1                                 เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-T335K      KOT49H.T335KKTU1ANH3                                 เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T335L      LMY47X.T335LKLU1BOG1                                  เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-T335L      KOT49H.T335LKLU1ANH5                                  เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T337T     LMY47X.T337TUVU1COH5                                  เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-T337T      KTU84P.T337TUVU1BNI8                                   เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

SM-T350       LRX22G.T350XXU1AOJ1                                     เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T355       LRX22G.T355XXU1AOK1                                     เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T355C     LRX22G.T355CZCU1AOG1                                   เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T355Y     LRX22G.T355YDOU1AOK1                                   เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T360       KTU84P.T360XXU1ANI9                                      เวอร์ชั่น          4.4.4            >>>            Download

SM-T365       LMY47X.T365XXU1BOK1                                     เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-T365Y     LMY47X.T365YDOU1BOL1                                   เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-T520       KOT49H.T520XXUANAE                                      เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T525       KOT49H.T525XXUANAF                                      เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T530       LRX22G.T530XXU1BOJ4                                      เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T530       KOT49H.T530ZSU1AND4                                     เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T530NU   LRX22G.T530NUOVU1BOJ2                                  เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T530NU   KOT49H.T530NUUEU1AND4                                 เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T531       KOT49H.T531XXU1AND8                                     เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T532       LRX22G.T532JVU1BOJ1                                       เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T533       LMY47X.T533XXU1BOI3                                       เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

SM-T535       LRX22G.T535XXU1BOJ2                                      เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T535       KOT49H.T535XXU1AND9                                     เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T550       LRX22G.T550XXU1AOJ1                                      เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T555       LRX22G.T555XXU1AOJ1                                      เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T555C     LRX22G.T555CZCU1AOF2                                   เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T700       LRX22G.T700XXU1BOK1                                     เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T705       LRX22G.T705XXU1BOJ8                                      เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T705C     LRX22G.T705CZCU1BOH2                                   เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T705M     LRX22G.T705MUBU1BOK1                                   เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T705W     LRX22G.T705WVLU2BOH1                                   เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T705Y      LRX22G.T705YDOU1BOK1                                   เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T710        LRX22G.T710XXU2AOJ4                                      เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T715        LRX22G.T715XXU2AOJ4                                      เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T715C      LRX22G.T715CZCU2AOJ9                                    เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T715Y      LRX22G.T715YDXU2AOK3                                    เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T800       LRX22G.T800XXU1BOJ1                                       เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T805       LRX22G.T805XWU1BOK1                                      เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T805C     LRX22G.T805CZCU1BOH2                                     เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T805K     LRX22G.T805KKTU2BOK1                                      เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T805L     LRX22G.T805LKLU2BOK1                                       เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T805M     LRX22G.T805MUBU1BOJ3                                      เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T805S      LRX22G.T805SKSU2BOJ1                                       เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T805W     LRX22G.T805WVLU1BOD7                                      เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T805Y       LRX22G.T805YDOU1BOK1                                      เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T805Y       KOT49H.T805YZTU1ANG2                                      เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T807P       LRX22G.T807PVPU1BOJ4                                       เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T807T       LRX22G.T807TUVS1BOJ3                                       เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T810         LRX22G.T810XXU2AOJ4                                        เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T815         LRX22G.T815XXU2AOJ4                                        เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T815C       LRX22G.T815CZCU2AOK1                                      เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T815Y       LRX22G.T815YDVU2AOK1                                      เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T817         LRX22G.T817JVU2AOJ2                                         เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T817P       LMY47X.T817PVPU1AOH6                                      เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T900         LMY47X.T900UEUBOJ1                                          เวอร์ชั่น          5.0.2            >>>            Download

SM-T900         KOT49H.T900XXUANB5                                         เวอร์ชั่น          4.4.2            >>>            Download

SM-T905         LMY47X.T905XXUBOI1                                          เวอร์ชั่น          5.1.1            >>>            Download

 

 วิธี Root เครื่องด้วย Z3X             >>>              Z3X Box