ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE     >>>     Click 

 

 

 

ไฟล์แฟรช

 

ฺSM-B109H (Lock)                                  >>>                               Download

 

 

ไฟล์ปลดล็อค

 

SM-B109H (Z3X)                                     >>>                              Download

SM-B109H (Z3X_Drirect_Unlock)            >>>                              Download

 

SM-B109H (ODIN)                                    >>>                             Download 

 

Driver + หน้าโปรแกรม

 

SM-B109H (ใช้ร่วมกับ Sup3)                     >>>                             Download

Odin3_v3.10.7                                         >>>                             Download  

 

วิธีปลดด้วยการเขียน ไฟล์ NV

Unlock by Z3X