ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE     >>>     Click 

 

 

 

 

รอมศูนย์

 

ชื่อรุ่น เวอร์ชั่น แฟรชด้วย โหลด
CRYSTAL2 --- SP Flashtool Download
 DAIMON2 --- SP Flashtool Download
 DAIMON3 --- SP Flashtool Download
 DAIMON4 --- SP Flashtool Download
 Daimon5 --- SP Flashtool Download
 DAIMON6 --- SP Flashtool Download
 Dimon1 --- SP Flashtool Download
Emerald 3G --- SP Flashtool Download
EMERALD WIFI --- SP Flashtool Download
Sapphire1 --- SP Flashtool Download
Sapphire2 new --- SP Flashtool Download
Sapphire3 --- SP Flashtool Download
SAPPHIRE4 --- SP Flashtool Download
Sapphire5 v10 SP Flashtool Download
SAPPHIRE7 --- SP Flashtool Download
Silver1 --- SP Flashtool Download