โหลดไฟล์ปลดล็อค  Google Account 

เลือกเฉพาะรุ่น

iris 515                   >>>                  CLICK

iris 550                   >>>                  CLICK

iris 600                   >>>                  CLICK

iris 750                   >>>                  CLICK

iris A1                    >>>                  CLICK

iris A2                            >>>                          CLICK 

 

หลังจากโหลดเสร็จ ไฟล์จะไปอยู่ที่   C:\Users\Administrator\Downloads\ .....