ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE     >>>     Click 

 

 

 

ไฟล์แฟรช Samsung รวมรุ่น

 

GT - C 

 

GT-C3200                        >>>                                  Download

GT-C3212                                  >>>                                  Download

GT-C3330                                  >>>                                  Download

GT-C3310                                  >>>                                  Download

GT-C3312R                               >>>                                  Download

GT-C3312                                  >>>                                  Download

GT-C3260                                  >>>                                  Download

GT-C3520                                  >>>                                  Download

GT-C3530                                  >>>                                  Download

GT-C3560                                  >>>                                  Download

GT-C5212                                  >>>                                  Download

GT-C3590                                  >>>                                  Download

 

 

GT - E

 

GT-E1050                                  >>>                                  Download

GT-E1081T                                >>>                                  Download

GT-E1080F                                >>>                                  Download

GT-E1080T                                >>>                                  Download

GT-E1070M                               >>>                                  Download

GT-E1055T                                >>>                                  Download

GT-E1085F                                >>>                                  Download

GT-E1085T                                >>>                                  Download

GT-E1160                                  >>>                                  Download

GT-E1182                                  >>>                                  Download

GT-E1195                                  >>>                                  Download

GT-E1200M                               >>>                                  Download

GT-E1200T                                >>>                                  Download

GT-E1200Y(Full)                       >>>                                  Download

GT-E1200Y                                >>>                                  Download

GT-E1205T                                >>>                                  Download

GT-E1205Y                                >>>                                  Download

GT-E1272                                  >>>                                  Download

GT-E2152                                  >>>                                  Download

GT-E2202                                  >>>                                  Download

GT-E2530                                  >>>                                  Download

GT-E2550                                  >>>                                  Download

GT-E2550D                                >>>                                  Download

GT-E2652W                               >>>                                  Download

 

 

GT - I          

 

GT-I8552BDCUAMH2_v4.1.2      >>>                                  Download

GT-I8552BDCUAMJ2_v4.1.2      >>>                                   Download

GT-I9300 v4.3                           >>>                                  Download

GT-I9500 v4.3 , v4.4.2              >>>                                  Download

 

 

GT - N

 

GT-N7100 v4.3                           >>>                                  Download

GT-N7100 v4.4.2                        >>>                                  Download 

GT-N8000 v4.4.2                        >>>                                  Download

 

 

GT - P

 

GT-P3100 GALAXY TAB 2 7.0 v4.0.4                      >>>                Download 

GT-P6800 GALAXY TAB 7.7    v4.0.4       DXLP8        >>>                Download

GT-P6800 GALAXY TAB 7.7    v4.1.4      DXMD3        >>>                Download 

 

GT - S

 

GT-S5360B                                >>>                                  Download

GT-S5830                                  >>>                                  Download

 

 

SM - A

 

SM-A300F   XXU1ANL8  v.4.4.4                    >>>                                  Download

SM-A500F   XXU1AOA4  v.4.4.4                    >>>                                  Download

SM-A500F   XXU1BOH4  v.5.0.2                    >>>                                  Download

SM-A500F   XXU1BOJ5  v.5.0.2                     >>>                                  Download

SM-A700FD XXU1AOAB  v.4.4.4                    >>>                                  Download

 SM-A800F XXU1AOJ1    v.5.1.1                    >>>                                  Download

 

SM - E

 

SM-E500H   XXU1AOA7  v.4.4.4                    >>>                                  Download

SM-E700F   XXU1ANLB  v.4.4.4                    >>>                                  Download

SM-E700H  XXU1AOAB  v.4.4.4                    >>>                                  Download

 

 

SM - G

 

SM-G130H     v4.4.2                                       >>>                                  Download

SM-G130M    v4.4.2                                        >>>                                  Download

SM-G313HU  v4.4.2                                        >>>                                  Download

SM-G313HZ  v4.4.2                                        >>>                                  Download

SM-G313M    v4.4.2                                        >>>                                  Download

SM-G318HZ  V4.4.4                           >>>                         Download

SM-G355H    v4.4.2                                        >>>                                  Download

SM-G386F     v4.4.2                                       >>>                                  Download

SM-G386U     v4.4.2                                       >>>                                  Download

SM-G530F  XXU1ANI7   v4.4.4                       >>>                              Download

SM-G530F  XXU1AOE2   v4.4.4                       >>>                             Download

SM-G750F     v4.4.4                                       >>>                                  Download

SM-G850F     v4.4.4                                       >>>                                  Download

SM-G850FXXU2COF1    v5.0.2                        >>>                             Download

SM-G900F     v4.4.2                                       >>>                                  Download 

SM-G900F  DXU1BOI1    v5.0                         >>>                               Download 

SM-G900F  DXS1BPE3    v5.0              >>>                       Download

SM-G920F  XXU2POGU   v5.1.1                      >>>                               Download

SM-G925F  XXU2POGU   v5.1.1                      >>>                               Download 

SM-G928C  XXU1AOH3   v5.1.1                      >>>                               Download

SM-G928C  XXU1AOI1    v5.1.1                      >>>                               Download

SM-G928C  XXU2AOJ5    v5.1.1                      >>>                               Download

 

 

 

 

 

SM - J

 

SM-J100H        v4.4.4                                       >>>                                  Download 

SM-J100ML      v5.1.1                                       >>>                                  Download

SM-J105B        v5.1.1                                       >>>                                  Download

SM-J120H        v5.1.1                                       >>>                                  Download

SM-J200GUDXU1AOJ1  Full  v5.1.1                 >>>                                   Download

SM-J200GUDXU1AOJ1  v5.1.1                         >>>                                   Download 

SM-J500GXXU1AOJ1  v5.1.1                            >>>                                   Download 

SM-J500HXXU1AOI5  v5.1.1                            >>>                                   Download 

SM-J700FXXU1AOI5   v5.1.1                            >>>                                   Download

SM-J700FXXU1AOGE  v5.1.1                            >>>                                   Download

SM-J700FXXUAOJ   v5.1.1                              >>>                                   Download

SM-J700FXXU2APC4  v5.1.1                          >>>                                    Download

SM-J700FXXU2BPH3  v6.0.1                          >>>                                    Download

SM-J700F FIX IMEI NULL                               >>>                                   Download

 

SM - N

 

SM-N7502XXUANH2        v4.3                        >>>                                  Download 

SM-N900       v4.4.2                                            >>>                                  Download

SM-N900XXUEBOF1        v5.0                         >>>                                  Download

SM-N910C   XXU2COJ5   v5.1.1                      >>>                                  Download

SM-N910H   XXU1ANJ4  v4.4.4                       >>>                                  Download

SM-N9005     v4.4.2                                            >>>                                  Download

SM-N9005DXUGBOK1     v5.0                         >>>                                  Download

SM-N920C  XXU1AOH4    v5.1.1                      >>>                                  Download 

SM-N920C  XXU2AOJ5     v5.1.1                      >>>                                  Download 

 

 

 

SM - T

 

SM-T110       v4.2.2                                       >>>                                  Download

SM-T111M    v4.2.2                                       >>>                                  Download

SM-T210       v4.1.2                                       >>>                                  Download

SM-T211       v4.1.2                                       >>>                                  Download

SM-T231       v4.4.2                                       >>>                                  Download

SM-T320       v4.4.2                                       >>>                                  Download

SM-T311       v4.2.2                                       >>>                                  Download

SM-T331       v4.4.2                                       >>>                                  Download

SM-T705       v4.4.2                                       >>>                                  Download

 

 

*   การอัพรอมมีความเสี่ยง ค้าง ดับ  โปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้รอม