รุ่น เวอร์ชั่น ไฟล์ โหลด
       
SM-G523G DXU1APL1 v6.0.1 Full Download