ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE     >>>     Click 

 

 

 

ไฟล์แฟรชผ่านสาย USB รุ่นต่างๆ  

 

Hitz 1                                           >>>                                       Download

Hitz 1  (New LCD)                                    >>>                                                     Download

Hitz 2                                           >>>                                       Download

Hitz 3                                           >>>                                       Download

Hitz 4                                           >>>                                       Download

Hitz 5                                           >>>                                       Download

Hitz 6                                           >>>                                       Download

Hitz 8                                           >>>                                       Download

Hitz 9                                           >>>                                       Download

Hitz 10                                         >>>                                       Download

Hitz 12                                         >>>                                       Download

Hitz 14                                         >>>                                       Download

Hitz 15                                         >>>                                       Download

Hitz 15TV                                     >>>                                       Download

Hitz 15TV A187 TV 60A                          >>>                                                     Download

Hitz 16                                         >>>                                       Download

Hitz 17                                         >>>                                       Download

Hitz 18                                         >>>                                       Download

Hitz 18TV L103                                        >>>                                                     Download

Hitz 19                                         >>>                                       Download

Hitz 19TV vL104                                      >>>                                                     Download

Hitz 20 (AIS)                                >>>                                       Download

Hitz 20 v13 (3G)                                      >>>                                                    Download

Hitz 20 v14 (3G)                           >>>                                       Download

Hitz 20 (3G) AIS                            >>>                                       Download

Hitz 21 v0.8 (3G)                           >>>                                       Download

Hitz 21 v1.1 (3G)                                     >>>                                                      Download

Hitz 21 v1.4 (3G)                                     >>>                                                      Download

Hitz 21 v1.5 (3G)                                     >>>                                                      Download

Hitz 21 v1.7 (3G)                                     >>>                                                      Download

Hitz 21 v1.8 (3G)                                     >>>                                                      Download

Hitz 22 (3G)                                   >>>                                       Download

Hitz 23 (3G) AIS                             >>>                                       Download

Hitz 24 (3G)                                                >>>                                                     Download 

Hitz 20 , Hitz 23 (Unlock)                        >>>                                                      Download       New !!

 

i-note wifi 

 

i-note                                              >>>                                       Download

i-note 2                                          >>>                                                     Download

i-note 3 / 3a                                   >>>                                       Download

i-note lite                                         >>>                                      Download

i-note wifi                                          >>>                                     Download

i-note wifi  1.1                               >>>                                       Download        New !!

i-note wifi  2             V09                >>>                                       Download

i-note wifi  3                                    >>>                                       Download

i-note wifi  9             V08                >>>                                       Download

 

i-pro                                               >>>                                       Download

 

 

i - Style

 

i-Style 2.1               v1.1                 >>>                                       Download

i-Style 2.1A             v1.1                 >>>                                       Download

i-Style 2.2               vT09                >>>                                       Download

i-Style 2.3               v0.10               >>>                                       Download

i-Style 2.3                                         v013                >>>                                       Download

i-Style 2.3                                         v014                >>>                                       Download

i-Style 2.3A             v010                >>>                                       Download

i-Style 2.3A                                       v011                >>>                                       Download

i-Style 2.4               v12                  >>>                                       Download

i-Style 2.4A             v12                  >>>                                       Download

i-Style 2.5               L106                >>>                                       Download

i-Style 2.6               T19                  >>>                                       Download

i-Style 2.6A             T17                  >>>                                       Download

i-Style 2.7               v10                  >>>                                       Download

i-Style 2.8               v08                  >>>                                       Download

i-Style 2.8               v09 (เปลี่ยจอ)   >>>                                       Download

i-Style 2.8               v10                  >>>                                       Download

i-Style 2.9               v10                  >>>                                       Download 

i-Style 210              v19B                >>>                                       Download

i-Style 211              L108                >>>                                       Download 

i-Style 212               v06                 >>>                                       Download 

i-Style 215              v008                >>>                                       Download

i-Style 215              v13                  >>>                                       Download

i-Style 215              v17                  >>>                                       Download

i-Style 216              v14                  >>>                                       Download

i-Style 217              v12                  >>>                                       Download

i-Style 217              v14                  >>>                                       Download

i-Style 218                    v10                        >>>                                                     Download

i-Style 219                SW27                         >>>                                                    Download

i-Style 219                SW28                         >>>                                                    Download

i-Style 220                  v11                            >>>                                                    Download

i-Style 220                  v12                            >>>                                                    Download

i-Style 221                  v10                            >>>                                                    Download

i-Style 221                  v12                            >>>                                                    Download

i-Style 221                  v13                            >>>                                                    Download

i-Style 3                      v11                            >>>                                                    Download

i-Style 4                      v16                            >>>                                                    Download

i-Style 4i                     v16                            >>>                                                    Download

i-Style 5     v3071 and v1046                     >>>                                                   Download

i-Style 5i    v3071 and v1046                     >>>                                                   Download

i-Style 6                       L102                         >>>                                                    Download

i-Style 6A                     L102                         >>>                                                    Download

i-Style 7                       v25                           >>>                                                    Download

i-Style 7.1                    v10                           >>>                                                    Download

i-Style 7.2                    L104                         >>>                                                    Download

i-Style 7.3                    T16                           >>>                                                    Download

i-Style 7.3A                  T16                           >>>                                                   Download

i-Style 7.5                    v17                           >>>                                                    Download

i-Style 7.5A                  V16                           >>>                                                   Download

i-Style 7.6                    V13                           >>>                                                   Download

i-Style 7.6A                  V13                           >>>                                                   Download

i-Style 7.7DTV              AIS                           >>>                                                   Download

i-Style 7.7DTV              V11                           >>>                                                   Download

i-Style 7.7DTV              V12                           >>>                                                   Download

i-Style 7.7DTV              V15                           >>>                                                   Download

i-Style 7.7DTV              V19  (Unlock SIM)  >>>                                                  Download

i-Style 7.8DTV                                                 >>>                                                  Download

i-Style 7.8DTV            All A22                        >>>                                                  Download

i-Style 7.8DTV         SPOV_AB2                    >>>                                                 Download

i-Style 7.8DTV           V16_OV                        >>>                                                 Download

i-Style 7.8DTV           V16_TO                         >>>                                                 Download

i-Style 7.8DTV              V19                           >>>                                                   Download

i-Style 7.8DTV              V12                           >>>                                                   Download

i-Style 7.9DTV               V15                         >>>                                                     Download

i-Style 7.9DTV               V18                          >>>                                                    Download

i-Style 710                  L110                           >>>                                                    Download

i-Style 710                  L116                           >>>                                                    Download

i-Style 711                   V10                             >>>                                                   Download

i-Style 711                   V12                             >>>                                                   Download

i-Style 712                   V09                             >>>                                                   Download

i-Style 812                   V10                             >>>                                                   Download

i-Style 7A                     V25                             >>>                                                   Download

i-Style 8                       V10                             >>>                                                    Download

i-Style 8.1                   L114                             >>>                                                   Download

i-Style 8.2                   T15                               >>>                                                   Download

i-Style 8.2A                 T15                              >>>                                                   Download

i-Style 8.3DTV           V24                              >>>                                                   Download

i-Style 8.5                   V27                              >>>                                                   Download

i-Style 8.6DTV           L106                            >>>                                                   Download

i-Style 810                 V15                               >>>                                                   Download

i-Style 810                 V21                               >>>                                                   Download

i-Style 811                 V11                               >>>                                                   Download

i-Style Q1                 V1.0.2                            >>>                                                   Download

i-Style Q1i                V1.0.2                            >>>                                                   Download

i-Style Q2                   V14                              >>>                                                   Download

i-Style Q2 Duo           V24                              >>>                                                   Download

i-Style Q3                   V17                              >>>                                                   Download

i-Style Q3i                  V17                              >>>                                                   Download

i-Style Q4                   V16                              >>>                                                   Download

i-Style Q4A                V16                              >>>                                                   Download

i-Style Q5                    T07                              >>>                                                   Download

i-Style Q5A                 T07                              >>>                                                   Download

i-Style 6                       V9                                >>>                                                   Download

i-Style 6A                     V9                                >>>                                                   Download

 

 

i - Tab

 

i-Tab Fun 7008             V014                >>>                            Download

 

 

 

IQ

 

IQ 1                      V20                  >>>                    Download

IQ 1.1                            V16                        >>>                          Download

IQ 1.1A                          V16                        >>>                          Download

IQ 1.2                            V15                        >>>                          Download

IQ 1.2A                          V15                        >>>                          Download

IQ 1.3DTV                      V14                        >>>                          Download

IQ 1.3DTV                      V16                        >>>                          Download

IQ 1.5DTV                      V16                        >>>                          Download 

IQ 2                      V18                  >>>                    Download 

IQ 2A                    V18                  >>>                    Download 

IQ 3                      V21                  >>>                    Download 

IQ 4                      V18                  >>>                    Download 

IQ 5                      V16                  >>>                    Download 

IQ 5.1                            T19                        >>>                          Download 

IQ 5.1PRO                      T22                        >>>                          Download

IQ 5.1A PRO                   T22                        >>>                          Download

IQ 5.1A                          T19                        >>>                          Download

IQ 5.3                            V25                          >>>                                                   Download

IQ 5.5                            V13                          >>>                                                   Download

IQ 5.6                            V10                          >>>                                                   Download

IQ 5.6                            V11                          >>>                                                   Download

IQ 5.6                            V13                          >>>                                                   Download

IQ 5.6                            V14                          >>>                                                   Download

IQ 5.7     emmcdownload         T33               >>>                                               Download

IQ 5.7     fastbootdownload     T33               >>>                                               Download

IQ 5.7A   emmcdownload         T19               >>>                                              Download

IQ 5.7A   fastbootdownload     T19               >>>                                              Download

IQ 5.8DTV             V32                   >>>                                      Download

IQ 5.8DTV                    V45                          >>>                                                   Download

IQ 5.9DTV                    V20                          >>>                                                   Download

IQ 512DTV                   V011                        >>>                                                   Download

IQ 515DTV                                       >>>                                    Download

IQ 6                               V18                         >>>                                                   Download

IQ 6.1                            V21                         >>>                                                   Download

IQ 6A                    V18                   >>>                                      Download

IQ 6.3                           V22                          >>>                                                   Download

IQ 6.6                           V12                          >>>                                                   Download

IQ 6.6                           V16                          >>>                                                   Download

IQ 6.6                           V20                          >>>                                                   Download

IQ 6.6                           V21                          >>>                                                   Download

IQ 6.6                           V22                          >>>                                                   Download

IQ 6.6                           V24                          >>>                                                   Download

IQ 6.8DTV                     V17                        >>>                                                   Download

IQ 6.9DTV                 L118                          >>>                                                   Download

IQ 9                              T28                           >>>                                                   Download

IQ 9.1                           V21                           >>>                                                   Download

IQ 9.1A                        V21                           >>>                                                   Download

IQ 9.2                           T17                           >>>                                                   Download

IQ BIG 2                       V26                           >>>                                                    Download

IQ BIG 2                       V27                           >>>                                                    Download

IQ BIG 2                       V29                           >>>                                                    Download

IQ X Slim 2        V15                      >>>                                     Download

IQ X                              V1.37                       >>>                                                   Download

IQ XA             V1.37                      >>>                                      Download

IQ X LEON         T27                        Emmc Download                 Download

IQ X LEON         T27                      Fastboot Download               Download                 

IQ X PRO           L122                    >>>                                      Download 

IQ X OZZY         L12                      >>>                                      Download

IQ X OZZY         L16                      >>>                                      Download 

IQ X WIZ           V29                     >>>                                       Download 

IQ X2             V1.29                      >>>                                      Download

IQ X3                            V16                         >>>                                                   Download 

IQ X3                            V20                          >>>                                                   Download  

IQ X3                    V21                 >>>                                    Download  

IQ Z                              V3.2                        >>>                                                   Download

IQ Z Bright        v12   (QFIL)         >>>                                      Download        

IQ Z Bright               v17   (QFIL)             >>>                                                   Download

IQ Z Bright               v21   (QFIL)             >>>                                                   Download

IQ Z Bright               v24   (QFIL)             >>>                                                   Download

IQ Z Bright               v26   (QFIL)             >>>                                                   Download

 

 

Zaa

 

Zaa                                                >>>                                       Download

Zaa                                                >>>                                       Download

Zaa                                                >>>                                       Download

Zaa                                                >>>                                       Download

Zaa                                                >>>                                       Download

Zaa                                                >>>                                       Download

Zaa                                                >>>                                       Download

Zaa                                                >>>                                       Download

Zaa                                                >>>                                       Download

Zaa                                                >>>                                       Download

Zaa                                                >>>                                       Download

 

*  การแฟรชเครื่องมีความเสี่ยง ควรเช็คสภาพเครื่องก่อนทำการแฟรชZ

** การเลือกใช้รอมที่ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ตรงเวอร์ชั่นอาจมีผลทำให้เครื่อง

    ค้าง ,ดับ , เพื้ยน เช่น จอ สลับ กล้องไม่ได้  wifi ไม่ได้ และ อื่นๆ

*** ควรเช็คประกันเครื่อง ก่อนทำการแกะเครื่องทุกครั้ง