ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE     >>>     Click 

 

 

 

โปรแกรมที่ใช้แฟรชแบ่งตามชนิด  CPU

 

1.Allwinner

 

A10-A13

LiveSuitPack  V1.09                                 >>>                             Download

Phoenixcard  V3.09                                  >>>                             Download

Phoenix Suit V1.0.6                                 >>>                             Download

Driver A10-A13                                        >>>                             Download

 

2.Amlojic

 

USB Burning tool for Wifi1.1 , i-Tab DTV                 >>>                Download   

Driver                                                                  >>>                Download

 

3.Broadcom

 

Driver Upgrade for Broadcomm         >>>         Download

 

Brcm_Flash_121RC  (IQ6.7)                                 >>>                Download

Brcm_MultiDownloader_220                                  >>>                Download

Brcm_MultiDownloader_230                               >>>                Download

Brcm MultiDownloader 1410 (i-style 7.5)                 >>>                Download

BRCM Driver Package v1.2                                   >>>                 Download

BTKNumberTool V1.4.6  IMEI Broadcom (i-style7.5)       >>>          Download     

 

4.Mstar

DwlWin v3.5.7.1 (Hitz5,Hitz9)                              >>>                 Download

Driver                                                                >>>                 Download

 

 

5.MTK

 

Driver MTK 32Bit

 

โปรแกรมแฟรช

SP_Flash_Tool_v3.1316.0.150 (i-style 8.1) 

SP_Flash_Tool_V.5.1312.00 (Zaa10) 

SP_Flash_Tool_v5.1352.01 (IQX OKU)

SP Flash Tool v5.1420.00 (Win10)

 

โปรแกรมเขียน  imei

 

MauiMETA_exe_v6.1320.1 (Zaa10)

SN_Write_tool_exe_v2.1228.0 (IMEI)

SN_Write_tool_exe_v2.1348.00 (IQX OKU)

IMEI_SN_Writer_V1.5.6 for IQX3,IQ6.8

 

 

6.Qualcom

 

QPST2.7.402 (IQ5.1,i-note2)

Smartphone Multi-Port Software Update Tool 1.0.0 and Driver (Lucus)

Smartphone Multi-Port Software Update Tool 1.0.0 edit

QFIL 2.0.0.2 (IQ X Leon)

QFIL 2.0.0.3 (IQ Z Bright)

QFIL 2.0.0.4 (IQ Z Bright) (QPST.2.7.432)

 

Smart Phone Upgrade Tool V1.5.1 (IQ6.3,IQ6.6)     >>>     Download

คู่มือวิธีการอัพเกรด IQ 6.3 ,IQ6.6      >>>         Download

Driver    >>>     Download

 

 

โปรแกรมเขียน  imei

 

IMEIWriter_DIAG_EN_Ver1.1.6 (i-note 2)

WriterIMEI (IQ5.1)

ReadWrite_V1.1_beta4 (IMEI Longchher) (IQ5.7,i-style 2.6)

QMSL IMEI&SN Writer V1.6 (IQ Z)

 

 

7.Spreadtrum

 

UpgradeDownload Tool V R2.9.9008 (i-style 215 plus driver)

UPGRADEDOWNLOAD_R2.9.9009

UPGRADEDOWNLOAD_R2.9.9015

UPGRADEDOWNLOAD_R4.0.0001      >>>       Download

 

โปรแกรมเขียน  imei

 

WriteIMEI_R3.0.0001_2 (hitz 20,hitz21 edited 29092015)

Writing IMEI (i-style 215)