ติดต่อลงทะเบียนรายปี ได้ที่     >>>     Click

* ลงทะเบียนก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ (2,900 บาท / ปี)

โหลดไฟล์จาก GSM UNLOCK SPECIAL DONGLE     >>>     Click 

 

 

 

ไฟล์แฟรช VIVO

 

Model Version Flashtool / Sdcard Download
Y15   Flashtool Download
Y22 V10 Flashtool Download
Y28 V10   Flashtool  Download
Y28  V20   Flashtool  Download
Y28  V2.46   Flashtool  Download