*  อนุญาติเข้าชม VDO และ Download ไฟล์ เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนแล้ว !!                   >>>                Support

 

ตัวอย่าง VDO สาธิต (New)

 

วิธีปลดล็อค Sup3 v07 ,v1.1 AIS OlaPOP G206 , TWZ W55 (ไม่ถาวร)

, SM-B109H (ปลดถาวร)